malarstwo Zimmerman

Janina Martynowska

pracownica wydawnictwa ARKADY

Fakty

Janina Małgorzata Martynowska była córką Stanisława Martynowskiego i Stanisławy Martynowskiej z Hańskich. Urodziła się 10 czerwca 1896 r. w Częstochowie. Została ochrzczona w parafi św. Zygmunta 9 sierpnia 1896 r. Ojciec był mistrzem kamieniarskim, jego bratem był Franciszek Ksawery M. dziennikarz. Janina miała dwoje rodzeństwa, siostrę Stefę i brata Henryka. Większą część swego życia przeżyła w Warszawie mieszkając na Saskiej Kępie, na ulicy Czeskiej 24. Zmarła w roku 1975 i została pochowana w Warszawie na Starych Powązkach. Nie założyła rodziny.

Zycie i praca

Ukończyła 7-klasową szkołę handlową w Sosnowcu.. Od 1920 roku pracowała w Głównym Urzędzie Przywozu i Wywozu przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu. Po likwidacji Urzędu w 1925 dalej pracuje w ministerstwie przy opracowywaniu taryf celnych. Od maja 1926 przerywa prace by opiekowac sie chorą matką. VIII 1929 - IX 1929 pracuje w Biurze Pośredniczo-Handlowym jako sekretarka. XI-1929 - XI 1932 w Biurze Techniczno-Samochodowym K. Żółtowskiego jako kasjerka.V 1933 - XI 1939 jest referendarzem w Radzie Handlu Zagranicznego - Komitecie Przywozowym przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu. Na początku okupacji utrzymywała się z udzielania prywatnych lekcji.Od marca 1942 do wybuchu Powstania Warszawskiego pracuje w Zarządzie Miejskim w Wydziale Ewidencji jako referendarz. Wyszła z Warszawy 6 X 1944. Do marca 1945 r. przebywała w Wodzisławiu. Wróciła do Warszawy i od VIII 1945 pracuje w Ministerstwie Handlu Zagrnicznego w Wydziale Reglamentacji. Następnie pracuje w wydawnictwach: Budownictwo i Architektura a od 1957 roku w wydawnictwie Arkady który okazał się najdłuższym okresem pracy w jednym miejscu i skończył przejściem w 1962 r. na emeryturę.