malarstwo Zimmerman

Sztuka w Białymstoku Białystok 19 marca 2009

Józef Zimmerman WYSTAWA

O wystawie napisano

www.bialystokonline.pl

Otwarcie wystawy prac Józefa Zimmermana w Galerii im. Sleńdzińskich

termin imprezy: 2012-06-22 dodane dnia: 2012-06-19 przez: cmg02

Zapraszamy na otwarcie wystawy malarstwa: "Józef Zimmerman (1887-1954). Białostocki pejzażysta". Artysta przez większą część swego życia był związany z Białymstokiem. Ekspozycja została skompletowana ze zbiorów prywatnych oraz kolekcji rodziny artysty. To pierwsza, od 1955 roku, indywidualna prezentacja dzieł tego autora.

O Autorze

Józef Zimmerman urodził się 2 marca 1887 r. w Warszawie, jako syn Jana, zarządcy zakładu garbarskiego Temler i Szwede oraz Cecylii z Pawłowskich. Po przedwczesnej śmierci ojca wraz matką przeniósł się do Błeszna, obecnie dzielnicy Częstochowy. Do gimnazjum uczęszczał w miejscowości Nowozybkow w Rosji w obwodzie briańskim, gdzie mieszkał u swoich krewnych. W 1915 r. na stałe zamieszkał w Białymstoku, gdzie podjął pracę w charakterze nauczyciela rysunków w Gimnazjum Realnym Męskim i Żeńskim (po upaństwowieniu, w 1919 roku, Państwowe Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta). W 1920 r. zamieszkał przy ul. Staszica 8, w domu rodziny Sztachelskich. Wynajmował to mieszkanie - z wojenną przerwą - do końca życia. Białostocki okres twórczy, najdłuższy w jego karierze artystycznej, zapoczątkował obrazem "Aleja Kasztanowa" namalowanym w 1915 roku, tuż po przybyciu do Białegostoku. W latach 20. i 30. brał udział we wszystkich wystawach prac białostockich plastyków. Podczas II wojny światowej zorganizował z żoną tajne komplety, natomiast oficjalnie pracował jako kancelista w Grundstück Gesselschaft - biurze zarządzającym zajętymi nieruchomościami. W 1944 roku został przymusowo ewakuowany wraz z biurem do Warszawy. We wrześniu jego rodzinę wysiedlono do obozu przejściowego w Pruszkowie. W 1945 artysta powrócił do Białegostoku. Podjął pracę nauczyciela rysunków m.in. w I i II Liceum Ogólnokształcącym. Nauczał też w Liceum Sztuk Plastycznych przy ul. Kilińskiego 7. W 1946 r. został członkiem rzeczywistym Oddziału Białostockiego ZPAP. W latach 1946-48 brał udział w wystawach objazdowych w woj. białostockim. Zmarł nagle 4 października 1954 roku. Został pochowany na białostockim cmentarzu farnym. W 1955 r. w Muzeum w Białymstoku odbyła się wystawa pośmiertna prac artysty.

Największą ilość prac artysty przechowała rodzina. Duża ich część to szkice olejne, często nieukończone, których większe i dopracowane wersje mogą znajdować się u innych właścicieli. Sporo prac znalazło się u osób prywatnych, kupione od artysty lub przez niego podarowane. Należy liczyć się z tym, że jest ich znacznie więcej niż wynikałoby to z katalogu naszej wystawy. Z pewnością białostockie domy kryją wiele prac Józefa Zimmermana, o których pochodzeniu kolejne pokolenia właścicieli z czasem zapomniały.obraz Józefa Zimmermana Biały domek

www.strefaimprez.pl

Galeria im. Sleńdzinskich zaprasza - 22 czerwca (piątek) o godz. 18 do salonu przy ul. Legionowej 2 na otwarcie wystawy malarstwa: „Józef Zimmerman (1887-1954). Białostocki pejzażysta". Artysta przez większą część swego życia był związany z Białymstokiem. Ekspozycja została skompletowana ze zbiorów prywatnych oraz kolekcji rodziny artysty. To pierwsza, od 1955 roku, indywidualna prezentacja dzieł tego autora.

Na wernisaż wstęp wolny. Wystawę można oglądać do 5 sierpnia.galeriaslendzinskich.pl

Wernisaż
22 czerwca, piątek, godz. 18.00 (ul. Legionowa)

Józef Zimmerman (1887-1954) Białostocki pejzażysta

o artyście:

1887 - Józef Zimmerman urodził się 2 marca w Warszawie. Uczył się i praktykował jako rysownik we włókienniczych Zakładach Żyrardowskich Hiellego i Dittricha.
1903/1904, 1904/1905 oraz 1907/8 - był uczniem Warszawskiej Szkoły Rysunkowej.
1907-1919 - współpracował z zakładem malarsko-dekoracyjnym Bronisława Maruszewskiego w Warszawie jako rysownik.
1911 - został członkiem rzeczywistym Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim, z siedzibą w Warszawie.
1915 - na stałe zamieszkał w Białymstoku, gdzie podjął pracę w charakterze nauczyciela rysunków w nowo powstałym Gimnazjum Realnym Męskim i Żeńskim. Białostocki okres twórczy zapoczątkował obrazem „Aleja Kasztanowa”.
1920-1930 - brał udział we wszystkich wystawach prac białostockich plastyków.
1930 - brał udział w zbiorowej wystawie Zrzeszenia Polskich Artystów Plastyków zorganizowanej w Zachęcie.
1925-1939 - należał do Zrzeszenia Polskich Artystów Plastyków z siedzibą w Warszawie.
1939 - pracował w szkolnictwie średnim i podstawowym, zorganizował z żoną tajne komplety, które trwały do czerwca 1944 roku. We wrześniu jego rodzina została wysiedlona do obozu przejściowego w Pruszkowie.
1945 - powrócił do Białegostoku, podjął pracę nauczyciela rysunków w I i II Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku.
1946-1948 - uczył w Państwowym Liceum Budowlanym.
1948-1953 - nauczał w Liceum Sztuk Plastycznych przy ul. Kilińskiego 7.
Zmarł nagle 4 października 1954 roku. Został pochowany na cmentarzu farnym.
W 1955 r. w Muzeum w Białymstoku odbyła się wystawa pośmiertna prac artysty.

o wystawie:

Mimo że Józef Zimmerman nie urodził się w Białymstoku, uważany jest za artystę białostockiego. To tutaj spędził najdłuższy etap swojego życia, ukształtował swój styl, pozostawił najwięcej prac, dał się poznać jako nauczyciel renomowanej szkoły i członek wąskiego grona animatorów życia kulturalnego w naszym mieście. Największą ilość prac artysty przechowała rodzina, obecnie wnuki i prawnuki artysty. Duża ich część to szkice olejne, często nieukończone, których większe i dopracowane wersje mogą znajdować się u innych właścicieli. Sporo prac znalazło się u osób prywatnych, kupione od artysty lub przez niego podarowane. Należy liczyć się z tym, że jest ich znacznie więcej niż wynikałoby to z katalogu naszej wystawy. Z pewnością białostockie domy kryją wiele prac Józefa Zimmermana, o których pochodzeniu kolejne pokolenia właścicieli z czasem zapomniały. /Marta Pietruszko, kurator wystawy/

Wystawa retrospektywna ze zbiorów rodzinnych i prywatnych, czynna do 5 sierpnia 2012 roku.
www.radio.bialystok.pl

Dni Białegostoku 2012
Nową ekspozycję przygotowała też Galeria Sleńdzińskich - będzie to wystawa malarstwa Jana Zimmermanna. Piątek, 22 czerwca
18.00 - "Józef Zimmermann (1887-1954)" - wystawa malarstwa, Galeria im. Sleńdzińskich, salon wystawowy przy ul. Legionowej 2bialystokok.pl

Malarz Józef Zimmermann wraca do Białegostoku na Dni Miasta

22.06.2012

Tworzył główni w Białymstoku, szczególnie związany był z VI LO im. Zygmunta Augusta.

Marta Pietruszko, kurator wystawy, historyk sztuki, powiedziała nam, że to, co zobaczymy na wystawie może nie mieścić się we współczesnej wrażliwości, ale stanowi połączenie świata dwudziestolecia i tego, z którym obecnie obcujemy.

- Białostocka młodzież może zapytać dziadka, babcię i wtedy się dowie o ukrytych albo zatratych wspomneiniach o nauczycielu, który malował. W związku z naszą historią, po wojnie, zerwała się łączność kulturowa między dwudziestoleciem a współczesnością, którą przyniosła nowa rzeczywistość. I dlatego tak mało jest informacji o Józefie Zimmermannie – mówi kurator wystawy. – A przecież ten artysta reprezentuje tożsamość Białegostoku. Ci, którzy zajrzą do galerii przy ul. Legionowej 2 odnajdą sztukę realistyczną, elementy impresjonizmu.www.halobialystok.pl

Obrazy Józefa Zimmermana w Białymstoku

2012-06-23 Dodał użytkownik: HB

Od piątku, 22 czerwca w Białymstoku oglądać można obrazy autorstwa Józefa Zimmermana, jakie prezentowane są na wystawie „Józef Zimmerman – białostocki pejzażysta” w Galerii im. Sleńdzińskich. Będzie to pierwsza od 1955 r. ekspozycja przedstawiająca dorobek artysty.

Józef Zimmerman żył w latach 1887-1954 w Białymstoku. Urodzony w Warszawie ako syn Jana, zarządcy zakładu garbarskiego Temler i Szwede oraz Cecylii z Pawłowskich. Po przedwczesnej śmierci ojca wraz matką przeniósł się do Błeszna, obecnie dzielnicy Częstochowy. Do gimnazjum uczęszczał w miejscowości Nowozybkow w Rosji w obwodzie briańskim, gdzie mieszkał u swoich krewnych. W 1915 r. na stałe zamieszkał w Białymstoku, gdzie podjął pracę w charakterze nauczyciela rysunków w Gimnazjum Realnym Męskim i Żeńskim (po upaństwowieniu, w 1919 roku, Państwowe Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta).

W 1920 r. zamieszkał przy ul. Staszica 8, w domu rodziny Sztachelskich. Wynajmował to mieszkanie - z wojenną przerwą - do końca życia. Białostocki okres twórczy, najdłuższy w jego karierze artystycznej, zapoczątkował obrazem "Aleja Kasztanowa" namalowanym w 1915 roku, tuż po przybyciu do Białegostoku. W latach 20. i 30. brał udział we wszystkich wystawach prac białostockich plastyków. Podczas II wojny światowej zorganizował z żoną tajne komplety, natomiast oficjalnie pracował jako kancelista w Grundstück Gesselschaft - biurze zarządzającym zajętymi nieruchomościami. W 1944 roku został przymusowo ewakuowany wraz z biurem do Warszawy. We wrześniu jego rodzinę wysiedlono do obozu przejściowego w Pruszkowie. W 1945 artysta powrócił do Białegostoku. Podjął pracę nauczyciela rysunków m.in. w I i II Liceum Ogólnokształcącym. Nauczał też w Liceum Sztuk Plastycznych przy ul. Kilińskiego 7. W 1946 r. został członkiem rzeczywistym Oddziału Białostockiego ZPAP. W latach 1946-48 brał udział w wystawach objazdowych w woj. białostockim.

Zmarł nagle 4 października 1954 roku. Został pochowany na białostockim cmentarzu farnym. W 1955 r. w Muzeum w Białymstoku odbyła się wystawa pośmiertna prac artysty.

www.galeriaslendzisnkich.pl Wernisaż wystawy w piątek o godzinie 18:00, samą ekspozycję oglądać będzie można do końca lipca.malarz białostocki