malarstwo Zimmerman

Józef Jan Zimmerman

malarz, pedagog

Białystok malarz

Józef Zimmerman

Rodzina

Urodził się 2.3.1887 r. w Warszawie, w domu Jana (zarządzał zakładem garbarskim Temler i Szwede w Warszawie) i Cecyli Zimmermanów (matka z domu Pawłowska); zmarł 4.10.1954 r.w Białymstoku. 30 lipca 1912 r. ożenił się z Władysławą Martynowską, córką Alekandry (z domu Korzon) i Franciszka Ksawerego (dziennikarz, krytyk sztuki) Mieli dwoje dzieci Jana i Hannę.

Edukacja

Po ukończeniu prywatnej szkoły czteroklasowej, do szkoły średniej chodził w miejscowości Nowozubkow w Rosji w okręgu Brjańskim. Zamieszkał wtedy u swoich krewnych.
Nowozubkow rosja gubernia BriańskaNowozubkow, zdjęcie miasta z początków wieku 20.
Swoją edukację artystyczną rozpoczął chodzą w latach 1903-08 do Warszawskiej Szkoły Rysunkowej, a następnie w latach 1913-1914 odbył roczne studia w Szkole Artystycznej Plenerowej Antoniego Austena w Parku "Sielce" pod Warszawą {obecnie osiedle warszawskie w dzielnicy Mokotów). Dwukrotnie w 1923-24 r. uczestniczył w Kursie Wakacyjnym dla nauczycieli rysunków w Bydgoszczy organizowanym przez Państwową Szkołę Przemysłu Artystycznego i w Krakowie w 1925 r. 3.lutego.1927 uzyskał dyplom nauczyciela rysunków w szkołach ogólnokształcących i seminariach nauczycielskich po złozeniu egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

wzór ornamentu

Praca zawodwa

W 1902 praktykował w Rysowni Fabryki Żyrardowskiej w Żyrardowie kontynuował współprace do 1907 r. Od 1907 pracuje w zakładzie malarsko dekoracyjnym Bronisława Maruszewskiego jako rysownik, współpracę z tą firmą kontynuje aż do roku 1919. Od 1915 r. na stałe zamieszkał w Białymstoku, gdzie 29.11.1915 r. podjął prace w charakterze nauczyciela rysunków w Gimnazjum Realnym Męskim i Żeńskim. Były to chwile gdy owo gimnazjum właśnie powstawało, za zgodą ówczesnego okupanta pruskiego. Po upaństwowieniu w 1919 r. i przyjęciu nazwy Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta, pracował tam dalej jako wykładowca aż do 1939 r.

Ks. Hałko dyrektor gimnazjum Augusta.link

Józef Zimmerman Białystok
obraz namalowany przez Józefa Zimmermana,
przedstawiający patrona VI LO w Białymstoku
Zygmunta Augusta

Od roku 1932 i w latach następnych, bierze równierz godziny w Gimnazjum Mechanicznym i szkłach powszechnych. 7.5.1938 r. za pracę pedagogiczną odznaczony został Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. W latach II wojny światowej pod okupacją Radziecką oprócz rysunków nauczał również matematyki w klasie 5. Gdy Niemcy zabronili Polakom kształcenia młodzieży, brał udział w tajnym nauczaniu. W tym czasie pracował oficjalnie jako kanclista w GrundstuckGesellschaft.

W okresie międzwojennym wystepował przed sądm jako biegły grafolog.

Praca artystyczna

Najwcześniejszym, nam znanym przejawem działalności plastycznej jest, tu pokazany na stronie WWW szkicownik. Najstarsze prace malarskie pochodzą z 1908 r. Powstały one w czaie jego pobytu u krewnych w Błesznie (obecnie dzielnica Częstochowy) i sa to dwie niewielkich rozmiarów prace olejne o tematyce pejzażowej z okolic Błeszna. 2.5.1911 r. został członkiem Towarzystwa "Zachęty" Sztuk Pięknych w Warszawie, a w latach 1925-39 należał do Zrzeszenia Polskich Artystów Plastyków. Białostocki okres twórczy, najdłuższy w jego życiu artystycznym, zapoczątkował obrazem "Aleja Kasztanowa" namalowany zaraz po przybyciu do Białegostoku w 1915 r. Obraz ten wystawił w Salonie Jesiennym 1915 r. w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Na wystawach w Zachęcie brał jeszcze udział w 1924 r. w Salonie Dobroczynnym obrazem "Maki" oraz w 1930 r. w wystawie zbiorowej prac Zrzeszenia Polskich Artystów Plastyków, gdzie wystawił dwa obrazy "Wenecja Bydgoska" i "Motyw z Parku w Bydgoszczy". W latach 20-tych i 30-tych w Białymstoku brał udział we wszystkich wystawach prac białostockch plastyków.

Plakat z wystawy Plakat z wystawy zorganizowanej juz po śmierci artysty Józefa Zimmermana. w Muzeum w Białymstoku w 1955 r.

W roku 1997 Muzeum Historyczne Oddział Muzem Okręgowego - Białymstok przygotowało wystawę "Życie kulturalne Białegostoku w latach 1919-1939" na wystawie tej pokazano między innymi 25 prac malarza Józefa Zimmermana.


Obrazy olejne

obraz zima obraz jesienny obraz odwilż


zimmerman malarz galeria malalarstwa obraz ze strony Artyzm
Recenzja albumu napisana przez Annę Worowską i zamieszczona w MEDYK Białostocki 06-07(19) 2004

MALARZE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Na rynku księgarskim ukazał sie album "Malarze Podlasia" pod redakcją Józefa Zdziecha, Stefana Ribiego, Krzysztofa Koniczka, Andrzeja Muszynskiego i Eugeniusza Wiszniewskiego, wydany przez Podlaskie Stowarzyszenie Promocji Sztuki, Białystok 2004. Jest to pierwsze opracowanie dokumentujące malarzy obecnego województwa podlaskiego, (nie Podlasia, jakby to mógł sugerować tytuł).
Najstarsze ślady malarstwa Białostocczyzny to malowidła naścienne w świątyni bazyliańskiej w Supraślu z XV wieku. Dwa wieki później, artystów pochodzących z różnych krajów Europy skupiał dwór hetmana Jana Klemensa Branickiego. W wieku XIX zabytki i piękno ziemi białostockiej utrwalali na płótnach głównie artyści nie związani z regionem. W okresie międzywojennym zaczeło się tworzyć lokalne środowisko artystyczne. Zaistnieli tacy malarze jak: Józef Blicharski, Eugeniusz Kazimierowski, Michał Kulesza, Czesław Sadowski, Józef Zimmermann. Znaczące środowisko malarskie funkcjonowało także w Grodnie. Zaraz po wojnie próbowano w Białymstoku utworzyć uczelnie artystyczną, skupiającą profesorów z Wilna m.in.: Tadeusza Bołoza, Józefa Gniatkowskiego, Placyde Bukowską. Powstało Liceum Sztuk Plastycznych (w 1959 roku przeniesione do Supraola). W1965 roku otwarto pierwszą galerie sztuki współczesnej - Biuro Wystaw Artystycznych, zaczęto organizować ogólnopolskie plenery malarskie.
Rys historii malarstwa regionu, sylwetki artystów wywodzących sie, przybyłych i związanych z regionem, style malarskie, tematykę obrazów, życie artystyczne miasta i województwa (plenery, wystawy, galerie) przybliżyła we wstępie albumu Joanna Tomalska.
W części pierwszej albumu zaprezentowano szczegółowo sylwetki malarzy tworzących od XVIII do XX wieku. Wśród nich m.in.: Antoniego Tallmanna, malarza czeskiego, pracującego na dworze hetmana Branickiego, jego dwa obrazy prezentowane w albumie znajdują sie w kościele parafialnym w Tykocinie; Suwalszczanina Alfreda Wierusza-Kowalskiego, którego obraz "Wyjazd Powozem" znajduje sie w Muzeum Podlaskim w Białymstoku; przybyłego do Białegostoku Józefa Zimmermanna; białostoczanina Czesława Sadowskiego. Z czasów bliższych m.in.: Zygmunta Bujnowskiego, którego rodzime pejzaże, obrazy Grodna, Lomży, Tykocina prezentowane są w muzeum w Tykocinie i w Białymstoku, Józefa Charytona z Siemiatycz, czy też Aleksandra Welsa z Białegostoku. Druga część albumu przedstawia sylwetki malarzy tworzących współcześnie. Kilku spośród prezentowanych związanych jest z Akademią Medyczną w Białymstoku. Stanisław Wakulinski - autor pomników, rzeźb, płaskorzeźb, wystrojów wnętrz kościołów, obrazów przedstawiających piękno pejzażu i przyrody regionu, jako pracownik Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka jest autorem tablic, rysunków, modeli anatomicznych, preparatów narządów, rysunków do celów naukowych i dydaktycznych, rzeźb i płaskorzeźb, masek gipsowych oraz medali upamiętniających pracowników i uczelnie. Dorota Labanowska i Jerzy Labanowski są autorami malowideł naściennych w Aula Magna AMB. Jerzy Lengiewicz ilustruje artykuły z serii "Rooliny w Biblii", autorstwa Ilony Lengiewicz, które są drukowane w uczelnianym miesięczniku "Medyk Białostocki".
W albumie przedstawiono sylwetki i prace ponad 60 artystów. Zabrakło jednak wielu malarzy, którzy zapisali sie w kulturze i tradycji Białostocczyzny, kraju czy Europy, m.in.: Leona Tarasewicza, Aleksandra Kozyrskiego, Albina Waczynskiego.

Anna Worowska

Sygnatura dokumentów zachowanych w Archiwum Państwowym w Białymstoku www.bialystok.ap.gov.pl
4/719/0/224Józef Zimmerman, malarstwo; 1954-1954; teczka; stan dobry; mieszana; ; polski; k.1; A4; ;</p>

moż 2007-07-13
powtórzone za Gazeta.pl Białystok link

Posiadłość Sztachelskich

Na ulicy Staszica skręcamy w lewo i zatrzymujemy się przy posesji nr 8.

Ponad stuletni dom przy ul. Staszica 8 wzniesiony został w 1905 roku przez znaną w mieście rodzinę Sztachelskich.

- Jarosław Sztachelski był nauczycielem Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Piłsudskiego, a jego syn Jerzy to pierwszy białostocki wojewoda po 1944 roku i późniejszy minister zdrowia - opowiada Andrzej Lechowski. W międzywojniu właściciele bojarskich domów wynajmowali mieszkania rozmaitym urzędnikom, nauczycielom i artystom. U Sztachelskich np. mieszkał Józef Zimmerman, artysta malarz, dyplomowany nauczyciel rysunków. W białostockich szkołach pracę zaczął w 1915 roku. Przez 20 lat do 1939 roku uczył w Gimnazjum im. Zygmunta Augusta. Po wojnie wyjechał do Warszawy, gdzie zmarł w 1954 roku. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Podlaskiego.

Białystok Staszica 8  Białystok Staszica 10

Wyjaśnienia do artykułu:
J. Zimmerman często przyjeżdżał do Warszawy, już w czasie okupacji i tu przyszło mu spędzić czas Powstania i jak wielu wyjść z niej przez obóz w Pruszkowie. Przyjeżdżał też często i po wojnie, do rodziny i w końcu był Warszawiakiem z urodzenia. Jednak mieszkał na stałe, na wspomnianej ulicy Staszica. Zmarł w Białymstoku i tam został pochowany.

O tajnym nauczaniu 2019-08-01
powtórzone za Kurier Poranny Białystok. Na Bojarach powstało muzeum pod chmurką. Na dwunastu zdjęciach można zobaczyć dawny klimat dzielnicy

Dłużej zatrzymujemy się przy ul. Staszica 8. Na płocie widzimy zdjęcie datowane na kwiecień 1949 roku. Obok domu pozuje mężczyzna. - To mój tata Wacław Sztachelski - mówi Alina Sztachelska, która razem ze stryjecznym bratem Maciejem Sztachelskim zapraszają nas do altanki za domem.

Dom w Białymstoku na Bojarach, przy ulicy Staszica 9. Stan z 1942 rokuTomasz Mikulicz

Dom przy ul. Staszica 8 wzniesiono w 1905 roku. Od 1920 roku mieszkał tu wraz z żoną artysta malarz Józef Zimmerman.
- Oboje prowadzili w naszym domu za okupacji niemieckiej tajne nauczanie. Tak samo zresztą jak Malwina Mozolewska, Maria Czułajewska, Maria Wrońska i Janina Jabłońska. Można powiedzieć, że działała u nas regularna szkołą. Młodzież stale tu przychodziła, z tym że komplety mogły liczyć co najwyżej kilka osób, żeby nie rzucać się w oczy. Za prowadzenie tajnego nauczania groziła śmierć. Kiedy ktoś mówił, że idą Niemcy, szybko chowaliśmy książki i wyciągaliśmy domino czy chińczyka i graliśmy - opowiada pani Alina.

1919 rok Niepodległości Białegostoku

Relacja z wieczoru poświęconego Józefowi Zimmermanowi na podstawie audycji Radia Białystok

Antoni Szymaniuk - uczeń Józefa Zimmermana.